Info en Bestuur:

Heemkring Glatbeke is:

Heemkring Glatbeke werd opgericht in 1988. De toenmalige O.C.M.W. secretaris, Renier Knoops, voelde de noodzaak om in onze gemeente het belang voor heemkunde te formaliseren door de oprichting van een vereniging. Met een tiental geïnteresseerden werd "Glatbeke" boven de doopvont gehouden. Die daadkrachtige ploeg zette een aantal memorabele activiteiten op touw. Tentoonstellingen werden georganiseerd en boeken en brochures werden uitgegeven in eigen beheer en tal van leerrijke uitstappen werden op touw gezet. Er was zelfs een restauratieproject van een plaatselijke kapel!

Vanaf 2005 kwam er een nieuwe dynamiek. Onder impuls van een ledenblad werd de werking van de kring meer naar de buitenwereld gericht. Het is onze bedoeling om erfgoed en heemkunde naar het publiek toe te brengen. Hiervoor willen we een voldoende groot aanbod doen naar onze leden. Het ledenblad, Den Achtermôt, verschijnt 4 keer per jaar en is een bescheiden ledenblad dat voor een stuk als uithangbord fungeert voor de werking van onze vereniging.

Momenteel zitten we aan een ±150 tal leden.
Voor 20 euro kan de Opglabbekenaar lid worden. Buiten Opglabbeek 30 euro. Hij krijgt dan 3 tijdschriften en kan deelnemen aan 2 uitstappen per jaar.

Het is een expliciete keuze van het bestuur om onze leden zoveel mogelijk te betrekken bij de werking van onze kring. Het opzetten van tentoonstellingen, deelnames aan nationale initiatieven zoals Erfgoeddag en Open Monumenten Dag.

Al deze initiatieven maken dat de werking van onze kring in de belangstelling komt en dat er een steeds grotere respons komt van enerzijds de dorpsgenoten en anderzijds de lokale overheid. Om nieuwe impulsen te geven aan de werking van onze kring zijn we steeds op zoek naar geïnteresseerden die hun vrije tijd op een nuttige, zinvolle manier willen besteden.

Contact:

Voorzitter/Secretaris:
William Engelen
Oude Asserweg 56
3660 Opglabbeek-Oudsbergen
Tel. 089 85 34 65

Ondervoorzitter/Archivaris:
Ronny Vanstraelen
Korenbloemstraat 9
3660 Opglabbeek-Oudsbergen
Tel. 089 85 59 35

Penningmeester:
Magda Grondelaers
Binnenweg 4
3660 Opglabbeek-Oudsbergen
Tel. 089 85 54 48

Overige bestuursleden:

Rina Steensels en Yvo Martens
Wervelstraat 12
3660 Opglabbeek-Oudsbergen
089/85 66 72

Noël Maesen
Boekweitstraat 31
3660 Opglabbeek-Oudsbergen
089/85 47 46


Patrick Neyens

Engelenweg 54

3660 Opglabbeek-Oudsbergen

089/85 22 49

Webstek beheer:
Ronny Vanstraelen

Verenigingslokaal:

Archief- en Documentatiecentrum Heemkring Glatbeke
Adres:
Troempeelke
Gildenstraat 10
3660 Opglabbeek-Oudsbergen

Deel deze pagina